Selecteer een pagina

Assetmanagement voor
Variabel Onderhoudscontract

Opdrachtgever: MNO Vervat / Boskalis Inland Infra

Periode: november 2012- april 2015

Als adviseur assetmangement heb ik mijn bijdrage geleverd aan het optimaliseren van het onderhoud van de wegen en kunstwerken rondom Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven. Het draaide om de kwaliteit binnen het areaal tegen de laagst mogelijke beheerkosten, waarbij getoetst werd aan de RAMSSHEEP-eisen die opgegeven waren. Juist op deze punten heeft Boskalis (toen nog MNO Vervat) het driejarig onderhoudscontract gewonnen.

Binnen Rijkswaterstaat vond een trendverschuiving plaats van ad hoc calamiteiten oplossen naar gericht onderhoud op basis van een beleid. Dit beleid vormt een balans tussen kwaliteit, tijd en geld, waarbij het optimum gezocht diende te worden. Het ontstaan van langjarige onderhoudscontracten was niet nieuw, maar maakte wel zijn intrede in de infrawereld. Tegenwoordig zie je dat de termijn van onderhoud nog steeds oprekt.

Om tot een goed voorstel te komen dat als pakket aangeboden kon worden, moest veel voorwerk gedaan worden.Vanuit deze bril was ik onderdeel van het Technisch Management binnen het Projectteam en had ik een coördinerende functie in de inspecties van zowel de situatie buiten als op beeld, het ontwerpen van mogelijke oplossingen en het analyseren en beoordelen van de meest optimale variant.

Vervolgens moest dit uitgevoerd worden volgens de opgestelde planning. Om tot afronding te komen, hebben we een laatste verificatieslag gedaan waarin wij aantoonden dat we het juiste gemaakt hadden met de beloofde kwaliteit. Als spin in het web was ik bij het kernproces betrokken en kon ik invloed op inhoud en samenwerken uitoefenen.

Het meest uitdagende aan dit traject was om samen te werken met veel verschillende persoonlijkheden en andere belangen, een optimaal pakket te presenteren en opdrachtgever te overtuigen van dit kunststukje en leren begrijpen in welk onderdeel je jouw bijdrage kan leveren met de bijbehorende verantwoordelijkheden.