Selecteer een pagina

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.think33.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Think33 B.V (hierna Think33). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Think33 tenzij anders vermeld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Think33 is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website  te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook. Het intellectueel eigendom berust bij Think33.

Indien van toepassing

Think33 streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt  aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Think33 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.think33.nl/ op deze pagina.