Selecteer een pagina

Programma
‘Implementatie Risicomanagement’

Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar

Periode: december 2017 – heden

Als strategisch risicomanager ondersteun ik de Gemeente Alkmaar bij het uitvoeren van risicomanagement om faalkosten te reduceren en minder hinder binnen de gemeentelijke projecten te veroorzaken.

De aanleiding van dit programma zijn de bestuurlijke rapportages die jarenlang hetzelfde beschrijven: het risicomanagement is ver ondermaats en onvoldoende voor Gemeente Alkmaar om projecten beheerst en gecontroleerd uit te voeren. Na verkennende gesprekken met het afdelingshoofd van Projecten, Programma’s en Interim-management (PPI) is besloten om de programmamanagers en projectleiders kennis te laten maken met professioneel risicomanagement voor grote, complexe projecten in de vorm van een zogenaamd werkatelier.

Na een succesvol werkatelier Risicomanagement is in samenspraak met PPI een programma ontwikkeld om de implementatie van risicomanagement vorm te geven. Het vastleggen en standaardiseren van de processen en procedures aansluitend op de bestaande systemen en processen van de Gemeente Alkmaar vormen de eerste stap van dat programma. Eén van de meest essentiële stappen is het creëren van een aantoonbaar, actueel en altijd up-to-date overzicht van de risico’s in een online omgeving (hier: Project Volg Systeem – PVS). 

 

Nadat dit alles gerealiseerd is, wordt de proef op de som genomen in een pilot project, waarin het risicomanagement wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven. Het doel hiervan is de processen testen en de lessons learned kort-cyclisch direct verwerken, zodat een goed risicomanagementsysteem geïmplementeerd kan worden in de organisatie.

Vanuit de Gemeente Alkmaar wordt een kartrekker aangewezen die een gedragen en getest risicomanagementproces implementeert binnen alle projecten en programma’s. Dit alles moet resulteren in lagere faalkosten, minder fouten en hinder en een betere beheersbaarheid van projecten.

Projecten waarbij dit risicomanagementproces in uitgevoerd is:
– RWZI Bergermeer
– Broedplaats
– Duurzaam Alkmaar
– Taskforce WMO en Jeugdhulp
– Bereikbare Steden