Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Algemeen

Teneinde de Think33 B.V. website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Think33 B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Think33 B.V. respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De gegevens die door Think33 B.V. worden verwerkt zijn gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, telefoonnummer, e-mail etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Daarnaast worden gegevens t.b.v. administratie met klantgegevens verwerkt aangaande boekhouding in de betreffende systemen. Hierbij worden bedrijfsnaam, KvK- en BTW-nummer, adres en woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers, e-mailadres en overige in het kader van wet of regelgeving voorgeschreven informatie opgeslagen en verwerkt.

Waarom Think33 B.V. gegevens nodig heeft

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van uw vraag;
  • Het instaat stellen om de juiste diensten te verlenen;
  • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Think33 B.V. te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn. Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie.

Hoe lang Think33 B.V. gegevens bewaart

Think33 B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden maximaal een jaar bewaard indien er geen contact met u tot stand komt. Think33 is voorts gehouden wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen na te leven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar w.wagner@think33.nl. Think33 B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Think33 B.V. is als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres: Wytemalaan 52, 1814GW te Alkmaar
  • Inschrijvingsnummer KvK: 84704144
  • Telefoon: 06 54 20 22 91
  • E-mailadres: w.wagner@think33.nl