Selecteer een pagina

Design & Construct Project
‘Zuidasdok’

Opdrachtgever: ZuidPlus | combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief​

Periode: augustus 2017 – augustus 2019

Als verantwoordelijk risicomanager op het Design & Construct Project ‘Zuidasdok’ bij ZuidPlus houd ik me bezig met het managen en beheersen van (top)risico’s, inrichten van een digitaal risicomanagementproces, implementeren van risicomanagement (cultuur, houding en gedrag) in de gehele organisatie en opleveren van de daarbij behorende rapportages naar MT en Directie. Het strategische doel waarom ZuidPlus het risicomanagement invult, is om de business case te bewaken en tijdig te signaleren wanneer dit uit de pas dreigt te lopen.

De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in Amsterdam (van knp. De Nieuwe Meer en knp. Amstel) en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid is als opdracht Zuidasdok (contractwaarde van € 990 miljoen) definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en HOCHTIEF voor het ontwerp en de realisatie. De basis om dit complexe infraproject te controleren en over de streep te trekken, wordt het risicomanagement professioneel ingericht. Hiermee wordt een gecontroleerd en beheersbaar project ontwikkeld met een risicoprofiel dat bij de organisatie past. Het invullen van mijn rol als verantwoordelijk risicomanager betekent dat er tussen verschillende lagen wordt geschakeld; van strategisch naar tactisch of operationeel, en andersom.

Dit project is vanwege de omvang en geografische locatie dusdanig complex dat stakeholders en techniek scherp beheerst dienen te worden. Daarbij komt dat de politieke lading hoog is en draagvlak essentieel is voor het slagen van het project. Complex is iets wat vaker geroepen wordt, maar bij ZuidPlus worden technieken en oplossingen toegepast die nooit eerder in Nederland zijn vertoond; is dat niet spannend? Ja, dat is spannend maar niet meer dan dat. De aanwezige kennis en ervaring zorgt ervoor dat dit beheerst en gecontroleerd wordt uitgevoerd. Een uniek project!

Het meest uitdagende aan mijn rol bij ZuidPlus is het volledig zelfstandig uitdenken van een passende risicomanagementstrategie en -methodiek, waarbij de organisatie zich ook eigenaar voelt van dit proces en daarbij het belang ervan inziet.