Selecteer een pagina

Variantenstudie – Valbescherming Havenhoofden IJmuiden

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Periode: mei 2015 – juli 2015

Als adviseur in risico- en assetmanagement ben ik betrokken geweest bij het maken van een variantenstudie voor een valbescherming in de haven van IJmuiden. Rijkswaterstaat zocht een partij die middels verschillende varianten een optimale preventie kon bieden voor het vallen van mens en dier vanaf de hoge kades bij de monding van de haven. In een klein team werkten wij aan de variantenstudie die uiteindelijk adviserend moest werken voor de aanbestedingsfase voor het bouwen van de beste variant.

De aanleiding voor dit onderzoek naar de mogelijkheden voor een valbescherming is een triest ongeval, waarbij een persoon verdronken is. De nut en noodzaak van de bescherming voor mens en dier werd hiermee blootgelegd. De haven van IJmuiden is één van de meest belangrijke havens in Nederland, waarbij veel grote vracht- en cruiseschepen ons land binnenkomen. Daarnaast hebben extreme weersinvloeden, zoals harde windstoten, door de ligging van de havenmonding ook een negatief effect op de veiligheid van mens en dier op de kade. Kortom, belangrijk om voor veiligheid te zorgen in dit gebied.

Een variantenstudie heeft als doel om oplossingsvarianten te toetsen aan de vooropgestelde beoordelingscriteria binnen de gestelde kaders. De onderzoeksverantwoording speelt een essentiële rol om een eerlijk en gewogen resultaat te kunnen presenteren.

Vanuit een brainstormsessie hebben wij varianten bedacht, waarbij we verschillen hebben geconstateerd in type materiaal, bevestiging, locatie, esthetiek, etc. De toetsing hebben wij uitgevoerd aan de hand van RAMSSHEEP-aspecten, die wij vooraf hebben omschreven en gewogen naar importantie. Aansluitend hebben wij hierop een life cycle costing-berekening, gevoeligheidsanalyse en constructieve toets gemaakt. Afsluitend hebben wij een aanbeveling vanuit bovenstaande werkwijze kunnen maken op de ‘beste’ variant. Dit heeft ertoe geleid dat de haven een hogere leefkwaliteit heeft behaald, doordat deze veiliger is gemaakt.

Het meest uitdagende aan dit traject was om objectief te blijven en de persoonlijke voorkeur niet als zodanig mee te nemen, het vertalen van de wens van de opdrachtgever en het samenwerken en verdelen van taken om tot een optimaal en efficiënt resultaat te komen.