Selecteer een pagina

Risk Management | Asset Management

BE A YARDSTICK OF QUALITY

Some people aren’t used to an environment where excellence is expected. 

Steve Jobs

Favoriete getal

Projecten

%

Gedrevenheid

Diensten

Risk management

Als internationaal gecertificeerd risicomanager houd ik mij bezig met het identificeren en kwantificeren van organisatie-, proces- en projectrisico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen om de kans van optreden of de impact te verlagen. Door deze manier van denken eenvoudig op te zetten en in de organisatie uit te dragen, bereik ik het doel van risicomanagement. Namelijk, een gecontroleerd en beheersbaar project met een risicoprofiel dat bij uw organisatie past.

Het invullen van deze functie betekent dat er tussen lagen wordt geschakeld; van strategisch naar tactisch of operationeel, en andersom. Hieraan draag ik mijn steentje bij door simpel en helder te blijven communiceren en mijzelf te verplaatsen in anderen en hun doelen.

  • ISO31000
  • PRINCE2
  • FMECA
  • RISMAN
  • RAMS

Asset management

Het zorgdragen voor het optimaliseren van beheer- en onderhouds- en assetmanagementprocessen is mijn ogen de belangrijkste taak als internationaal gecertificeerd assetmanager. Hierin ontwikkel ik een gedegen strategie en vertaalslag naar de dagelijkse werkzaamheden. Dit vraagt om een integrale benadering van de processen alsmede van de hele life cycle. Uiteindelijk zal er worden gestuurd op performance, costs en risks van het totale assetmanagementsysteem.

Het voornaamste doel als assetmanager is het toevoegen van waarde aan de core business en een verbindende factor vormen om iedereen te laten samen werken. Een andere manier van benaderen kost energie in een organisatie om dit eigen te maken en leidt veelal tot cultuurverandering.

  • ISO55000 – PAS55
  • RCM – LCC
  • Lean Six Sigma
  • LCC
  • ISO9001