Selecteer een pagina

Design & Construct Project
‘N206 ir. G. Tjalmaweg’

Opdrachtgever: Boskalis Nederland ​

Periode: juli 2019 – augustus 2023

Als verantwoordelijk risico- & raakvlakmanager op het Design & Construct Project ‘N206 ir. G. Tjalmaweg’ bij Boskalis Nederland houd ik me bezig met het managen en beheersen van (top)risico’s en raakvlakken, met het inrichten van een digitaal risico- & raakvlakmanagementproces, met het implementeren van risico- & raakvlakmanagement (cultuur, houding en gedrag) in de gehele organisatie en met het opleveren van de daarbij behorende rapportages naar MT en directie. Het strategische doel waarom Boskalis Nederland het risicomanagement invult, is om de business case te bewaken en tijdig te signaleren wanneer dit uit de pas dreigt te lopen. Daarnaast draait het om het waarborgen van een beheerste en veilige uitvoering van het ontwerp.

De N206 ir. G. Tjalmaweg wordt op het bestaande tracé, tussen de aansluiting met de Wassenaarseweg (N441) en de aansluiting Leiden-West, uitgebreid naar 2×2 rijstroken en voor een deel verdiept.  Dit contract  met een waarde van €100 miljoen wordt als opdracht van het tweede deel RijnlandRoute (Provincie Zuid-Holland) ontworpen en gerealiseerd door Boskalis Nederland. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen, Valkenburg Oost en Valkenburg West, voor de ontsluiting van Projectlocatie Valkenburg. De Torenvlietbrug over de Oude Rijn wordt verbreed, waardoor er in de nieuwe situatie twee bruggen zijn. De bestaande en nieuwe brug worden vaste bruggen. De kwaliteit en inrichting van de parkstrook ten noorden van de Tjalmaweg wordt verbeterd. Het fietspad ten noorden van de Tjalmaweg wordt opgewaardeerd en onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk.

Dit project is een grote uitdaging vanwege de zeer beperkte bouwruimte om het project heen. Binnen de bestaande systeemgrens blijven en tegelijk een verdiepte bak voor de nieuwe N206 droog realiseren, brengt een goed uitgedachte logistiek met zich mee. De weggebruikers zullen zeer beperkte hinder ondervinden aangezien een tijdelijk N206 wordt aangelegd. De omwonenden langs de N206 zullen enkel onoverkoombare  overlast ondervinden van trillingen en geluid door werkzaamheden.

Het meest uitdagende aan mijn rol bij Boskalis is gezamenlijk met het ontwerp- en realisatieteam tijdig en volledig alle afhankelijkheden en risico’s in beeld krijgen, zowel binnen de eigen systeemgrenzen als tussen het project en de omgeving. Hierbij wordt een beheerst, gedragen en veilig eindresultaat verkregen.