Selecteer een pagina

Programma
‘Regionale Energie Strategie NHN’

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Periode: februari 2019 – heden

Als strategisch risicomanager bij de Regionale Energie Strategie (RES) voor het deelgebied Noord-Holland Noord (NHN) houd ik mij bezig met het organiseren en leiden van risicosessies en het opzetten van een werkend risicomanagementsysteem, waarin de juiste (top)risico’s beheerst worden. Hierbij werk ik direct met de programmamanagers van de RES NHN samen om goede focus te krijgen en te houden op de grootste bedreigingen voor de RES.

Na de ondertekening van het Klimaatakkoord in het najaar van 2019 start de RES met het opstellen van de conceptscenario’s. Experts van betrokken partijen: gemeenten, waterschap, provincie, energiecoöperaties, netwerkbeheerders, (energie)bedrijven en kennispartijen beginnen met het ontwikkelen van scenario’s per deelregio. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van zon- en windenergie en hoe we dit en de bijbehorende energie-infrastructuur op een zorgvuldige manier ruimtelijk kunnen inpassen. De scenario’s worden per gemeente samen met de lokale samenleving besproken en aangevuld. Iedereen heeft er immers belang bij om de energietransitie te laten slagen.

Dat belang kan voor iedereen anders zijn. De één is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. De ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. De RES is een middel om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) te organiseren, in voorbereiding op de uitvoering van de energieprojecten die voortkomen uit de RES.

Het meest uitdagende aan mijn rol bij de RES is het zodanig presenteren van de uiteenlopende thema’s en diverse risico’s dat er een overzichtelijk en stuurbaar geheel wordt gecreëerd. De risico’s lopen uiteen van een politiek/bestuurlijk karakter tot en met lokale omgevingsrisico’s, waarin de beheersbaarheid anders wordt bepaald.

Betrokken stakeholders 

  • Provincie: Noord-Holland
  • Gemeentes: Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest
  • Waterschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier